جزئیات اخبار

هرس درختان سطح شهر توره توسط واحد خدمات شهری شهرداری

تاریخ ایجاد: تعداد بازدید: 199 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: tadmin2
هرس درختان سطح شهر توره توسط واحد خدمات شهری شهرداری

هرس درختان سطح شهر توره توسط واحد خدمات شهری شهرداری

هرس درختان سطح شهر توره توسط واحد خدمات شهری شهرداری توره انجام شد